Regulamin

Dział, w którym znajdują się najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem forum. Znajdziesz tutaj ogłoszenia, regulamin, przewodnik po Edenie oraz spis odznak.

#59446 29 gru 2022, 14:40

ZASADY OGÓLNE
 1. Rejestracja na Eden jest równoznaczna z akceptacją jego regulaminu. O zmianach w regulaminie użytkownicy będą informowani w temacie OGŁOSZEŃ. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.
 2. Każdy z użytkowników jest równy wobec innych i tak samo traktowany wobec przedstawionych na Edenie zasad.
 3. Na Edenie należy przestrzegać zasad netykiety. Zabronione jest podejmowanie dyskusji na tle rasistowskim, ksenofobicznym oraz nazistowskim, a także udostępnianie treści poniżej norm dobrego smaku i kultury osobistej. Wszelkie takowe zachowania będą karane ostrzeżeniem, a gdy okaże się ono nieskuteczne, użytkownik zostanie zablokowany.
 4. Spory prywatne użytkowników powinny być rozstrzygane poza Edenem za pomocą prywatnych kanałów komunikacji.
 5. Zabronione jest ingerowanie w kod i wygląd forum. Każda ingerencja skutkuje usunięciem danego kodu oraz otrzymaniem ostrzeżenia w profilu użytkownika. W przypadku dostrzeżenia problemu natury technicznej należy kierować się do tematu PROBLEMÓW TECHNICZNYCH.
 6. Edenem kieruje Administracja, do której należy kierować wszelkie PYTANIA I PROPOZYCJE.
 7. W przypadku braku odpowiednich zapisów w regulaminie obowiązują ustalenia zawarte w innych tematach oraz decyzje podjęte przez Administrację.

KONTA I ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP
 1. Każdy użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto (wyjątkiem są Konta RGP, których ilość na jednego użytkownika jest nieograniczona). Dodatkowe konta będą usuwane, a użytkownikowi nadane zostanie ostrzeżenie. Administracja przed podjęciem jakichkolwiek działań, zobowiązuje się do kontaktu z użytkownikiem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 2. Nick, avatar oraz treści umieszczane w profilu nie mogą zawierać żadnych obraźliwych czy wulgarnych treści.
 3. Nickiem Konta RPG jest nazwa RPGa, które reprezentuje, a w ramach jego profilu muszą zostać wymienione minimum dwie osoby odpowiedzialne za konto/ forum RPG.
 4. Zmiana nicku możliwa jest jednorazowo — Administracja uprasza o dokładne przemyślenie kwestii zmiany nazwy. Pierwotny nick powinien być umieszczony w temacie z PREZENTACJĄ, w celu łatwiejszej weryfikacji dla innych użytkowników.
 5. W każdym momencie można poprosić Administrację o usunięcie swojego konta, za które się odpowiada. Takowe działania należy zgłosić w temacie ZAMÓWIEŃ.
 6. Na Edenie istnieje 5 grup:
  • Administracja
   Edeńczycy sprawujący pieczę nad Edenem.
  • Edeńczycy
   Grupa, do której należy każdy zarejestrowany użytkownik.
  • Graficy
   Osoby zajmujące się pracami graficznymi, typu nagłówki, grafika forów etc. Grafikami nie są osoby zajmującymi się wyłącznie avatarami i/lub gifami.
  • Technicy
   Osoby zajmujące się kodami i skryptami.
  • Konto RPG
   Grupa przeznaczona na specjalne konta reprezentujące platformę RPG.
 7. Edeńczycy, którzy chcą przynależeć do grup Grafik, Technik, muszą wskazać je w ramach swojej PREZENTACJI bądź poprzez zamówienie
 8. W przypadku Konta RPG właściciel po jego założeniu kieruje się z prośbą o otrzymanie odpowiedniej rangi do tematu ZAMÓWIEŃ. Aby RPG mogło reklamować się na Edenie, obowiązkowe jest posiadanie konta RPG. UWAGA! Aby konto dostało odpowiednią rangę, w profilu muszą być wpisane osoby odpowiedzialne za tworzenie danego RPGa (nicki na Edenie, discord lub w przypadku braku dwóch poprzednich: imiona). W innym wypadku Administratorzy mają prawo do odmowy nadania rangi.
 9. Administracja zastrzega sobie prawo do dezaktywacji Konta RPG w momencie zakończenia żywotności RPGa, nieaktualnej zapowiedzi czy braku aktywności* na Edenie. Administracja zaznacza, że przed każdą dezaktywacją podejmie próbę kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za dane konto (o ile dane kontaktowe zostaną wskazane w profilu konta).
 10. W przypadku, w którym nazwa danego Konta RPG jest zajęta przez konto zdezaktywowane (np. różne wariacje Nowego Jorku), osoby odpowiedzialne za nowe konto RPG mogą zgłosić się do Administracji z prośbą o zmianę nicku zdezaktywowanego konta.
 11. Po upływie 2 lat od ostatniego logowania Administracja usuwa konto w przypadku niskiej** aktywności, a dezaktywuje te o wysokiej*** aktywności.
 12. Konta RPG mają bezwzględny zakaz głosowania w ankietach zamieszczanych przez Administrację
* Za brak aktywności uznaje się brak logowania oraz dodawania nowych postów przez więcej niż 3 miesiące.
** Za konta o niskiej aktywności uznaje się te, na których liczba postów nie przekroczyła 20, a udostępniane treści nie obejmowały paneli dyskusyjnych.
*** Za konta o wysokiej aktywności uznaje się te, na których liczba postów przekroczyła 20.PUBLIKOWANE TREŚCI
 1. Wypowiedzi na forum muszą być zgodne z treścią i tytułem danego tematu.
 2. Każdy użytkownik należący do grupy Edeńczycy może udzielać się we wszystkich działach na Edenie (z wyjątkiem reklam), jednakże nie może zakładać tematów w: ZAPOWIEDZI, REKLAMY oraz WARSZTATY GRAFICZNE oraz WARSZTATY TECHNICZNE
 3. Użytkownicy należący do grupy Graficy i Technicy zyskują dodatkowo możliwość zakładania tematów w: STREFA GRAFICZNA - w przypadku Grafików oraz STREFA TECHNICZNA - w przypadku Techników.
 4. W dziale REKLAMY mogą się udzielać wyłącznie Konta RPG.
 5. Założenie tematu w dziale OCEN nie jest obowiązkowe, jednak gorąco zachęcamy do jego utworzenia — umożliwia to kontakt administracji danego RPGa z jego użytkownikami na neutralnym gruncie. Temat może zostać założony wyłącznie przez Konto RPG.
 6. W chwili udostępnienia pracy użytkownik oświadcza, że jest jej autorem. Zabrania się dodawania nie swoich prac - dotyczy to prac graficznych oraz kodów. Grafika bądź kody znalezione na Tumblr lub innych forach/stronach należy umieścić w polecanych stronach wraz z linkiem do źródła - polecane strony w przypadku kodów i skryptów oraz polecane strony w przypadku grafiki.
 7. Umieszczone prace na Edenie nie stają się własnością forum czy innych użytkowników, którzy mają do nich dostęp, a pozostają jedynie własnością użytkownika, który je udostępnił.
 8. Administracja Edenu nie ponosi odpowiedzialności za grafikę, kody, zapowiedzi i inne treści umieszczone przez użytkowników forum.
 9. Administracja, na życzenie użytkownika - twórcy, zobowiązuje się do usunięcia wskazanych przez niego treści, których nie chce już dystrybuować na Edenie. Punkt dotyczy treści umieszczanych w Strefie kreatywnej, Strefie Technicznej oraz strefie RPG.
 10. W przypadku kont nieaktywnych, prace umieszczone za czasów aktywności danego użytkownika, pozostają na Edenie nie naruszając zasad i wciąż są one własnością danego użytkownika. Do czasu aż Administracja Edenu nie otrzyma żadnej oficjalnej wiadomości z prośbą o usunięcie wskazanych prac od ich autora, pozostaną one dostępne dla użytkowników Edenu.
 11. Zabrania się przerabiania i ponownego publikowania prac autorstwa Edeńczyków bez ich zgody.
 12. Dodatkowy regulamin działu avatarów znajduje się tutaj.


REKLAMA BLOGÓW, RPGów ORAZ TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ
 1. Zachęcamy do promowania blogów z grafiką/ kodami, stron z twórczością własną oraz stron partnerskich. Wszystkie strony będą reklamowane w temacie PARTNERSTWA.
 2. Zgłoszenia i pytania dotyczące partnerstwa należy kierować na konto ogólne Edenu.
 3. Do reklamowania RPG-ów oraz serwerów discord służy jedynie dział REKLAM. Dział reklam jest jedynym miejscem, gdzie znajduje się spis aktualnych RPG-ów i serwerów discord.
 4. Dozwolone jest reklamowanie w podpisie swoich blogów, RPGów lub innych stron.
 5. Dodatkowy regulamin działu pomysłów na RPGi znajduje się tutaj.
 6. Dodatkowy regulamin działu zapowiedzi RPGów znajduje się tutaj.
 7. Dodatkowy regulamin działu reklam RPGów znajduje się tutaj.
 8. Dodatkowy regulamin działu ocen RPGów znajduje się tutaj.
 9. Dodatkowy regulamin działu warsztatów znajduje się tutaj.
 10. Dodatkowy regulamin działu poszukiwań znajduje się tutaj.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zapisów.
 2. Złamanie postanowień regulaminu skutkować będzie karami przewidzianymi w regulaminie.
 3. W przypadkach nieokreślonych przez Regulamin Główny, Administracja zastrzega sobie prawo do wyznaczania odpowiedniej kary za złamanie zapisów Regulaminu.
 4. Administracja zobowiązuje się rozpatrywać każde zgłoszenie/ przypadek łamania zapisów regulaminu.
 5. Nagminne łamanie zapisów Regulaminu Głównego może wiązać się z czasową blokadą dostępu do Edenu lub banem.
Administracja Edenu, listopad 2023

 Zablokowany