Regulamin

Dział, w którym znajdują się najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem forum. Znajdziesz tutaj ogłoszenia, regulamin, przewodnik po Edenie oraz spis odznak.
Awatar użytkownika
O mnie
Avatar - dances with Fern Gully Pocahontas aliens while Saving Private Ryan from 9/11
Moje RPGi
lorne - ephraim, padma, grainne
Go ahead, make my day
Podziękował(a): 2 razy | Pomógł(a) : 2 razy

 chubbydumpling#8363

#59446 29 gru 2022, 14:40

ZASADY OGÓLNE
1. Rejestracja na Eden jest równoznaczna z akceptacją jego regulaminu. O zmianach w regulaminie użytkownicy będą informowani w temacie OGŁOSZEŃ. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
2. Każdy z użytkowników jest równy wobec innych i tak samo traktowany wobec przedstawionych na Edenie zasad.
3. Na Edenie należy przestrzegać zasad netykiety. Zabronione jest podejmowanie dyskusji na tle rasistowskim, ksenofobicznym oraz nazistowskim, a także udostępnianie treści poniżej norm dobrego smaku i kultury osobistej. Wszelkie takowe zachowania będą karane ostrzeżeniem, a gdy okaże się ono nieskuteczne, użytkownik zostanie zablokowany.
4.  Spory prywatne użytkowników powinny być rozstrzygane poza Edenem za pomocą prywatnych kanałów komunikacji.
5. Zabronione jest ingerowanie w kod i wygląd forum. Każda ingerencja skutkuje usunięciem danego kodu oraz otrzymaniem ostrzeżenia w profilu użytkownika. W przypadku dostrzeżenia problemu natury technicznej należy kierować się do tematu PROBLEMÓW TECHNICZNYCH.
6. Edenem kieruje Administracja, do której należy kierować wszelkie PYTANIA I PROPOZYCJE.
7. Administracja zastrzega sobie prawo do nieodpisywania na discordzie czy PW w sprawach, które posiadają odpowiednie tematy.
8. W przypadku braku odpowiednich zapisów w regulaminie obowiązują ustalenia zawarte w innych tematach oraz decyzje podjęte przez Administrację.
9. Decyzje Administracji zostają uznane za ostateczne.

KONTA
1. Każdy użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto. Dodatkowe konta będą usuwane, a konto główne dostanie ostrzeżenie wpisane do profilu. Po 2 takich sytuacjach konto główne zostanie zbanowane. Zasada ta nie dotyczy Kont RPG.
2. Na Edenie istnieje 5 grup:
 • Administracja
  Edeńczycy sprawujący pieczę nad Edenem.
 • Edeńczycy
  Grupa, do której należy każdy zarejestrowany użytkownik.
 • Graficy
  Osoby zajmujące się pracami graficznymi, typu nagłówki, grafika forów etc. Grafikami nie są osoby zajmującymi się wyłącznie avatarami i/lub gifami.
 • Technicy
  Osoby zajmujące się kodami i skryptami.
 • Konto RPG
  Grupa przeznaczona na specjalne konta reprezentujące platformę RPG.
3. Edeńczycy, którzy chcą przynależeć do grup Grafik, Technik, muszą wskazać je w ramach swojej PREZENTACJI bądź poprzez zamówienie
5. W przypadku Konta RPG właściciel po jego założeniu kieruje się z prośbą o otrzymanie odpowiedniej rangi do tematu ZAMÓWIEŃ, by uzyskać dostęp do forum bez zakładania odpowiedniej prezentacji. Aby RPG mogło reklamować się na Edenie, obowiązkowe jest posiadanie konta RPG. UWAGA! Aby konto dostało odpowiednią rangę, w profilu muszą być wpisane osoby odpowiedzialne za tworzenie danego RPGa (nicki na Edenie, discord lub w przypadku braku dwóch poprzednich imiona). W innym wypadku Administratorzy odmówią nadania rangi.
6. W każdym momencie można poprosić Administrację o usunięcie swojego konta, za które się odpowiada. Takowe działania należy zgłosić w temacie ZAMÓWIEŃ.
7. Administracja zastrzega sobie prawo do dezaktywacji Konta RPG w momencie zakończenia żywotności RPGa, nieaktualnej zapowiedzi czy braku aktywności na Edenie.
8. W przypadku, w którym nazwa danego Konta RPG jest zajęta przez konto zdezaktywowane (np. różne wariacje Nowego Jorku), osoby odpowiedzialne za nowe konto RPG mogą zgłosić się do Administracji z prośbą o zmianę nicku zdezaktywowanego konta.
9. Po upływie 2 lat od ostatniego logowania Administracja usuwa konto w przypadku niskiej* aktywności, a dezaktywuje te o wysokiej** aktywności.

*Za konta o niskiej aktywności uznaje się te, na których liczba postów nie przekroczyła 20, a udostępniane treści nie obejmowały paneli dyskusyjnych.
**Za konta o wysokiej aktywności uznaje się te, na których liczba postów przekroczyła 20.


10. Nick, avatar oraz treści umieszczane w profilu nie mogą zawierać żadnych obraźliwych czy wulgarnych treści. Nickiem Konta RPG jest nazwa RPGa, które reprezentuje, a w ramach jego profilu muszą zostać wymienione osoby odpowiedzialne za to konto.
11. Zmiana nicku możliwa jest jednorazowo — Administracja uprasza o dokładne przemyślenie kwestii zmiany nazwy. Uprasza się również, by informacja o zmianie loginu została umieszczona w temacie z PREZENTACJĄ, w celu łatwiejszej weryfikacji dla innych użytkowników.
12. Konta RPG mają bezwzględny zakaz głosowania w ankietach zamieszczanych przez Administrację.

PUBLIKOWANE TREŚCI
1.  Wypowiedzi na forum muszą być zgodne z treścią i tytułem danego tematu.
2.  Każdy z użytkowników Edenu może przedstawiać swój punkt widzenia w OKU EDENU.
3.  W dziale REKLAMY mogą się udzielać wyłącznie Konta RPG.
4.  Założenie tematu w dziale OCEN nie jest obowiązkowe, jednak gorąco zachęcamy do jego utworzenia — umożliwia to kontakt administracji danego RPGa z jego użytkownikami na neutralnym gruncie. Temat może zostać założony wyłącznie przez Konto RPG.
5. W chwili udostępnienia pracy użytkownik oświadcza, że jest jej autorem. Jeśli użytkownik udostępni pracę, której sam nie wykonał, a nie poda jego źródła, zostanie ona natychmiast usunięta, a użytkownik otrzyma ostrzeżenie w profilu.
6. Umieszczone prace na Edenie nie stają się własnością forum czy innych użytkowników, którzy mają do nich dostęp, a pozostają jedynie własnością użytkownika, który je udostępnił. Na życzenie użytkownika Administracja jest zobowiązana do usunięcia ich z forum.
7. Zabrania się przerabiania i ponownego publikowania prac autorstwa Edeńczyków bez ich zgody.
8. Dodatkowy regulamin działu avatarów znajduje się tutaj.


REKLAMA BLOGÓW, RPGów ORAZ TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ
1. W temacie PARTNERSTWA znajduje się specjalne miejsce, które służy do promowania blogów z avatarami i kodami, stron z twórczością własną oraz stron partnerskich. Każda osoba zainteresowana tą formą reklamy powinna zwrócić się do wybranego przez siebie Administratora.
2. Do reklamowania forów oraz serwerów discord służy jedynie dział REKLAM. Dział reklam jest jedynym miejscem, gdzie znajduje się spis aktualnych forów i serwerów discord.
3. Dozwolone jest reklamowanie w podpisie swoich blogów, RPGów lub innych stron.
4. Dodatkowy regulamin działu pomysłów na RPGi znajduje się tutaj.
5. Dodatkowy regulamin działu zapowiedzi RPGów znajduje się tutaj.
6. Dodatkowy regulamin działu reklam RPGów znajduje się tutaj.
7. Dodatkowy regulamin działu ocen RPGów znajduje się tutaj.
8. Dodatkowy regulamin działu warsztatów znajduje się tutaj.
9. Dodatkowy regulamin działu poszukiwań znajduje się tutaj.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niestosowanie się do zasad regulaminu skutkuje upomnieniem, czasową blokadą pisania, ostrzeżeniem dodawanym do profilu lub całkowitym banem. O wymiarze kary decyduje Administracja.


Administracja Edenu, 2023
Obrazek

 Zablokowany